Illustrasjon

Om ABUR

Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR) er et fylkesregionalt samarbeidsorgan for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Akershus og andre ikke-kommersielle organiserte ungdomsgrupper på fylkesplan. Vi er et kontaktledd mellom organisasjonene, fylkespolitikerne og fylkesadministrasjonen.

ABUR skal fremme forståelsen for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og er et talerør overfor fylkeskommunale myndigheter i barne- og ungdomspolitiske spørsmål. ABUR er også et service- og kompetansesenter for organisasjonene, og gjennom sitt arbeid ivaretar ABUR organisasjonenes interesser for blant annet når det gjelder bevilgnings- og tilskuddsordninger.

Barn og ungdom som viktig samfunnsressurs

Gjennom organisert trening utvikler barn og unge et levende og sterkt samfunnsengasjement og får tro på egne talenter, rettigheter og plikter.
Barn og unge er en viktig samfunnsressurs, og vårt arbeid bygger på troen om at barn og unge både vil, kan og mestrer.

 

ABURs styre

Rådets styre består av leder og fire medlemmer med fast møtende vararepresentanter, totalt ni representanter. Styremedlemmene velges for to år av gangen, mens lederen velges hvert år.
Årsmøtet er ABURs høyeste myndighet, og avholdes innen utgangen av mars hvert år.

ABUR - organisasjonenes representant

Våre medlemmer er barne- og ungdomsorganisasjoner er speiderorganisasjoner, bygdelagsorganisasjoner, kristelige organisasjoner, partipolitiske ungdomsorganisasjoner, rusgiftspolitiske organisasjoner, natur- og miljøorganisasjoner, humanitære organisasjoner,utvekslingsorganisasjoner og andre organisasjoner. ABUR representerer således et stor mangfold.

ABURs arbeidsoppgaver

  • arrangør av kurs og konferanser for organisasjonene
  • drive informasjonsvirksomhet
  • saksbehandling og fordeling av fylkeskommunale tilskudd til organisasjonene
  • igangsetting av spesielle tiltak for barn og ungdom
  • delta i samarbeidsprosjekter
  • dokumentasjon

Vedtekter

Vedtekter for Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)

Vedtatt 24. april 2006. Endret 27. april 2009, 24. april 2012, 29. april 2015, 28. april 2016

Styret

ABURs tillitsvalgte i perioden 2018-2019

Leder:
Sigurd Vestrheim, 4H Akershus og Oslo

Styremedlemmer:
Madicken Eugenie Blidsten, Akershus Natur og Ungdom
Claus Tornsberg, Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus
Kari Bjørnø Vangen, 4H Akershus og Oslo
Eivind W. Kårbø, Akershus Fremskrittspartiets Ungdom

1. varamedlem (fast møtende):
Vidar Falck-Muus, Follo krets av Norges Speiderforbund

2. varamedlem:
Kent Remi Westergren, Østlandets Babtistungdom

Revisor:
Harald Karlsen

Valgkomité:
Leder: fylkessekretær, Akershus Natur og Undom